About Me

My photo
A constantly curious and melancholic wanderer...

Tuesday, March 29, 2011

Ek is...

Ek is - sonder dat iemand voel of weet
van my (herinneringlose) bestaan
op my eie afgesonderde
                                    planeet
kyk ek, dink ek...

Ek is die een wat pyn toelaat
om my lewe binne te tree -
wat mageloos kyk hoe donkerte
somtyds insluip en oorneem
- en tog...is ek
en leef ek
en voel ek...

In die niksheid van lief en leed
in die see vol ontwakende (skerwende) drome
waar ek nie regtig leef of asemhaal -
waar my gedagtes afgeskeep en gekelder word
daar waar selfs dit wat vir my dierbaar is -
vreemd word
en ek
`n vreemdeling

Waar kan ek gaan waar jy nie al was
waar is `n plek waar ek nie gaan huil of lag?
Waar ek God sal soek - miskien vind...
en ontwaak uit my diepe slaap,
waar hierdie gesteelde woorde
iemand sal raak en vir `n oomblik laat verstaan
wat en wie
ek is...

Happy 2011 (and soon to be Merry Christmas)

So, it's been a while, I know...But what can I say, I'm a busy (sometimes lazy) girl. Some of the reasons for my absence follow below:
  • I have been very busy failing miserably on all the new year's resolutions I've made. This is an extremely difficult task and took me slightly more than a week of January.
  • I also got engaged (late December) and started planning a wedding (which by the way is an extremely tiring thing to do. I understand the Afrikaans idiom now much better: "Trou is definitief nie perdekoop nie") I love being engaged, but I think I would prefer eloping in Vegas.
  • Further on I have three sets of parents to keep happy (and 3 sets of grandparents if that counts)
  • I've been to see U2 - a show so wonderful that it took me more than a month to recover from the total awe and amazement I experienced that night.
  • I have worked hard on finding as many reasons as possible to avoid the gym and any kind of exercise. (even though I need a honeymoon body ready by the 5th of November - yikes...)
  • I have almost a 160 "children" over 80years old that I take care of on a daily basis.
  • I heard that absence makes the heart grow fonder.
  • And hey, I also need to have a bit of fun on the side from time to time.

A very late Happy 2011 to all and may this year be filled with a few more blogs from my side and some random inspiration...(we can only hope)

Always remember: The light at the end of the tunnel, might be an oncoming dragon...